Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

KONSTELACE TROCHU JINAKCo jsou to konstelace? Konstelace jsou skupinové terapie, ve kterých ostatní účastníci semináře stojí ve svých "rolích" např. členů rodiny účastníka, kterému se provádí konstelace.

Konstelace trochu jinak? ANO. Individuálně. Jsou to tzv.  konstelační terapie jen pro jednoho člověka. 
K této informaci jsem došla díky jedné rodině mojí studentky z Neapole, která u mě hledala pomoc ve vzájemných velice komplikovaných vztazích v její velice vážené a bohaté rodině. Poznaly jsme se na mém semináři skupinových karmických konstelací v Miláně.

. Po ukončení semináře mě pozvala na 3 týdny do Neapole. Po mém příjezdu mi řekla, že nemůžeme dělat skupinovou konstelaci, protože o situaci v tak  známé rodině nemůže mluvit před dalšími lidmi. Proto jsem s ní začala pracovat pomocí intuitivních  individuálních konstelací.  Během 14 dnů jsme udělaly velké množství práce. Viděla jsem na vlastní oči doslova zázraky v její rodině. Změnilo se chování jejího syna. Navštívil ji i se svými dvěma syny a dokonce jsme společně strávili 4 dny u moře. Její otec k ní přijel na návštěvu a přijal mě do rodiny. Rodina se začala scházet a vzájemné porozumění a láska se do rodiny zase vrátila. Dnes moje přítelkyně organizuje meditace v Neapoli a jde svojí duchovní cestou lásky a světla.Jako terapeutka mám za sebou 20 let zkušeností v České republice i v zahraničí. Pomoc konstelačními technikami a  pomáhám jak jednotlivcům, tak také skupinám. Skupinové konstelace provádím v menším počtu účastníků, aby každý měl zajištěnou svoji osobní konstelaci.

NABÍDKA:
1. OSOBNÍ KONSTELACE PRO JEDNOTLIVCE
2. INDIVIDUÁLNÍ SKUPINOVÁ KONSTELACE  (např. pro rodinu, partnery, firemní konstelace, systemické konstelace)

3. VÝUKA KONSTELACÍ JAKO NÁSTROJE PRO ŠTATNÝ ŽIVOT

A SPRÁVNÉ ROZHODOVÁNÍ
(v současné době přes Skype nebo Zoom)

4. KONSTELACE A MEDITACE U MOŘEINDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ KONSTELACE ŘEŠÍ:

 •  Porozumění sobě a svým problémům - systemické konstelace
 •  Vztahy v rodině - rodinné konstelace -  rodinné konstelace
 •  Zlepšení vztahů a porozumění v konkrétních skupinách (např. v zaměstnání)
 •  Generační opakující se vzorce v rodech, neshody v rodech partnerů, např.    nemoci, rozvody, předčasná úmrtí, aj. - rodové konstelace
 •  Partnerské problémy -  partnerské konstelace
 •  Bloky v lásce - konstelace lásky
 •  Léčení duše a duchovní cesty - konstelace Jednoty
 •  Sebevědomí, úctu, víru a lásku k sobě - systemické konstelace
 • Zharmonizování žen -  kombinace konstelací a meditací
 • PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
 1. KONSTELACE A MEDITACE U MOŘE - rodinné, partnerské, systemické
 2.  MEDITACE 7 ZÁKONŮ ŠTĚSTÍ
 3. MEDITACE A KONSTELACE 7 ZÁKONŮ HOJNOSTI
Více informací k připravovaným akcím najdete v Kalendáři akcí.


Individuální i skupinové konstelace je možné si objednat.  Cena dohodou.
Objednávky telefonicky: +420 775 332 319.