Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

Výklad mandal uvědomění pro rok 2018

VÝKLAD MANDAL UVĚDOMĚNÍ

PRO ROK 2018
 

Přijala: Helena Zavadilová, 
1.1.2018


Leden - mandala  ŽIVOT 

V měsíci lednu, v době začátku nového roku, nás bude provázet mandala uvědomění ŽIVOT. Žijte svůj život naplno a v radosti. Užijte si  všech radostí, které vám život v tomto měsíci přináší.  Život je potřeba žít a radovat se z něho. Setkávejte se s přáteli a radujte se ze svého života každý den.Odevzdávejte Bohu všechno, co  vám nepřináší radost a co vás trápí. Věřte, že život vám přinese v tomto roce zázraky Boží.


Afirmace: „Přijímám svůj život tady a teď s láskou. Miluji svůj život a život miluje mě. Já jsem ŽIVOT."


 Únor - mandala VÍRA

V měsíci únoru nám bude pomáhat mandala uvědomění VÍRA. Je třeba si uvědomit, že my jsme víra. Je třeba více věřit sobě a svým vlastním pocitům a vizím. Nechť vás víra provází ve všech vašich rozhodnutích na každé vaší cestě, kterou se v tomto měsíci budete posouvat vpřed. Dovolte sami sobě, aby to byla cesta víry. TAM, KDE JE VÍRA, TAM NENÍ STRACH. Tam je zdraví a radost. Věřte v sebe, věřte Bohu, že vás  vede a svým andělům strážným, kteří jsou stále s vámi a ochraňují vás.Rozzařte v sobě a všude okolo sebe světlo víry. Buďte vírou.

Afirmace: „Přijímám tě, Víro, s láskou. Zářím Světlem víry. Já jsem VÍRA."Březen - mandala POMOC

Mandala uvědomění POMOC k vám přichází v měsíci březnu, aby vám pomohla být pomocí pro sebe a své milované. Splyňte v životě s pomocí a buďte pomocí. Nechejte také Boha a ostatní okolo vás, aby mohli být pomocí a říkejte si lidem o pomoc. Věřte, že ať už se děje ve vašich životech a na celé planetě Zemi cokoliv, existuje Boží pomoc. Modlete se k Bohu o pomoc a věřte, že vaše modlitby budou vyslyšeny. Vy jste Pomoc, skrze dobré myšlenky, slova a skutky, skrze modlitbu. Rozzařte v sobě a okolo sebe pochodeň světla pomoci.

Afirmace: Přijímám tě, Pomoci, s nadějí a vírou. Zářím Světlem pomoci. Já jsem Pomoc."


Duben - mandala MOUDROST  

V měsíci dubnu nám bude pomáhat mandala uvědomění MOUDROST. Už je na čase si uvědomovat svoji moudrost a používat ji. Nebojte se rozzářit světlo své moudrosti v sobě. Vaše duše i srdce jsou velice moudré a také vy jste moudří. Moudrost je vaší součástí. V tomto měsíci porozumíme mnohým situacím, svým milovaným a sami sobě díky své moudrosti.Uvěřte ve svoje schopnosti a dovednosti a ve svoji moudrost.Buďte moudrostí pro sebe i pro druhé s láskou, ve světle a s otevřeným srdcem.

Afirmace: „Přijímám tě, Moudrosti, s láskou. Zářím Světlem moudrosti. Já jsem MOUDROST."


Květen - mandala UNIVERZÁLNÍ POMOC

V měsíci květnu k nám přijde na pomoc mandala UNIVERZÁLNÍ POMOC a s ní pomoc všech světelných bytostí z celého Univerza. Také vy jste součástí univerzální pomoci. Pomáhejte svým světlem a láskou, svými pozitivními a světelnými myšlenkami, slovy i skutky, aby se naším světlem rozzářila celá planeta Země a celý Vesmír. Věřte, že to dokážete. Vy jste Univerzální pomoc.


Afirmace: Přijímám Univerzální pomoc s láskou. Já jsem Dobro, Láska, Víra a Naděje pro sebe a pro druhé.“

 
Červen - mandala UZDRAVENÍ

V červnu nám bude pomáhat mandala uvědomění UZDRAVENÍ a světlo uzdravení. Budou se uzdravovat situace, vztahy, náš život a vše, co je již potřebné uzdravit. Je třeba si uvědomit, že my máme v sobě sílu sebeléčení a uzdravování. Hledejte tuto sílu v sobě a najdete ji. Je to ten nejvyšší zdroj světla ve vás. Je to  vaše láska, která je tou největší a nejsilnější pochodní  světla pro vaše uzdravení. Buďte sobě uzdravením. Dokážete to.


Afirmace: „Uzdravuji svůj život s láskou. Přijímám Světlo uzdravení. Já jsem Uzdravení.“

 

Červenec - mandala RODINA

Pro měsíc červenec přichází mandala uvědomění RODINA. Tato mandala nám sděluje důležitost rodiny. Usmiřte se v rodině, pokud jste to  ještě nedokázali a obejměte se. Podejte si ruce a pokud je to  možné, navštivte se navzájem a sdílejte své zážitky, zejména radosti s rodinou. Rozzařte pochodeň světla rodinné lásky v sobě, abyste byli šťastní. Naslouchejte jeden druhému a buďte tady pro rodinu, když vás potřebuje. Tak najdete také porozumění sobě a svému životu. Vy jste láska a světlo. My všichni jsme Boží rodina.


Afirmace: „Přijímám tě, Rodino, s láskou. Odpouštím s láskou sobě a všem. Já jsem Rodina.“

 

Srpen - mandala RADOST

V měsíci srpnu si budeme uvědomovat skrze mandalu uvědomění RADOST naši potřebu radosti. Porozumíme svému životu. Letos se učíme lásce k sobě a k té patří také radost. Uvolněte se z každodenních pracovních povinnosti a s láskou k sobě se věnujte radosti ze života. Odpočiňte si a přijměte světlo radosti. Radujte se z maličkostí a tak vznikne velké světlo radosti nejen u vás, ale na celé planetě Zemi. Usmívejte se a rozdávejte úsměvy. Tak najdete štěstí a radost. Radost je požehnáním. Radost je základní pilíř spokojenosti v životě. Věřte sami sobě a buďte radostí pro  sebe i pro druhé.

Afirmace: „Přijímám tě, Radosti, s láskou. Zářím Světlem radosti. Já jsem Radost.“Září - mandala ROZVOJ 

V měsíci září nám bude pomáhat mandala uvědomění ROZVOJ. Každý den procházíme rozvojem, a to jak duchovním, mentálním, tak fyzickým. Rozvíjíme se stále a každý den rozvíjíme také druhé lidi okolo sebe tím, jací jsme. Věřte v sílu světla rozvoje, kterou nesete v sobě. Rozvíjejte láskyplně všechny svoje vztahy. Co zasejete, to sklidíte. Vyřešte si svůj vztah k sobě. Tím začne váš veliký rozvoj. Rozvíjejte se s láskou k sobě.


Afirmace: "Rozvoj je součástí mého růstu. Každý den se rozvíjím. Zářím Světlem rozvoje. Já jsem ROZVOJ."

 

Říjen – mandala SÍLA

V měsíci říjnu k nám přichází mandala uvědomění SÍLA. Je to naše síla a naše světlo síly, které je potřeba již rozzářit v sobě a nalézt zdroj světla síly v sobě. Síla je všude v nás a okolo nás. V každé drobné radosti, v lásce, v kráse planety Země, ve hvězdné obloze, v každé naší myšlence, slově i  skutku, v kapce vody, v hořící svíci a hlavně v milujícím srdci. My všichni jsme ta síla lásky v celém vesmíru a nejen v tomto měsíci. Navěky. A v tom je naše síla.

Afirmace: „Přijímám svoji Sílu. Zářím světlem síly. Já jsem Světlo síly. Já jsem Síla.“Listopad - mandala VEDENÍ

V listopadu si budeme vzájemně pomáhat skrze mandalu uvědomění VEDENÍ. Tato mandala nás vede k tomu, abychom my byli tím světlem, které vede druhé a abychom se nechávali  prozářit také druhými. Věřte, že na této cestě nás povede také Bůh a všichni naši andělé strážní. Jsme pod ochranou Boží a vedeni Boží láskou a světlem. Nechejte se vést svým srdcem. Tam je nejvyšší dobro ve vás, tam sídlí Bůh.


Afirmace: „Přijímám Boží vedení s láskou. Nechávám se vést Boží láskou a světlem.“

 

Prosinec - mandala ZÁKLAD

Základem bytí je láska. Základem lásky je odpuštění. V tomto měsíci budete ukončovat rok, který bude bohatý na prožitky, jaké si dokážete představit. Vizualizujte si všechno, čeho chcete dosáhnout a věřte sami sobě. Odpusťte sobě, že jste nedokázali všechno podle svých představ a odpusťte také všem okolo sebe. Sjednoťte se s nejvyšším dobrem v sobě, se svojí láskou a světlem. Přijměte lásku k sobě, abyste mohli rozzářit nekonečné množství světla své čisté lásky. Posílejte světlo své čisté lásky sobě a všem, Matce Zemi a Otci Vesmíru. Přejte sobě jen to nejlepší a přejte všem lidem na celé planetě Zemi to  nejlepší. Láska přináší lásku, dobro přináší dobro. Buďte tím základem lásky na Zemi, buďte Jednotou světla, jedním národem, jednou rodinou, jedním Božím rodem.

Afirmace: „Základem bytí je Láska. Základem lásky je odpuštění. Odpouštím sobě a všem.. Miluje sebe. Já jsem Základ.“


MANDALOU ROKU 2018 je mandala uvědomění ROVNOVÁHATato mandala nám pomáhá, abychom přijali v životě Světlo rovnováhy a abychom byli rovnováhou. Je třeba si uvědomit, že  naši cestu v tomto roce tvoříme my sami díky svojí rovnováze v sobě. Buďte světlem rovnováhy sobě i druhým s láskou.

Afirmace: „Přijímám tě, Rovnováho, s láskou. Zářím světlem rovnováhy. Já jsem Rovnováha."

MANDALOU POŽEHNÁNÍ pro rok 2018 pro všechny lidi na planetě Zemi je mandala uvědomění ODVAHA. Každý člověk má v sobě odvahu a dokáže najít ve svém životě svoji pravou cestu a svoje poslání, které mu dal Bůh na cestě jeho duše do lidského Stvoření a bytí. Věřte ve svoje světlo odvahy a buďte odvahou pro sebe i pro druhé. Pomáhejte druhým zažehnout světlo odvahy. Přijměte Boží požehnání světlem odvahy a přijměte odvahu do každého kroku svého života v tomto roce. Mějte odvahu být láskou, radostí, štěstím, zdravím, vírou, nadějí, pomocí a světlem, být Božím poslem světla na Zemi.
 
Afirmace: „Přijímám tě, Odvaho, s nadějí a láskou. Zářím Světlem odvahy. Já jsem Odvaha."

  • PODPOROU nám v tomto roce bude mandala uvědomění CESTA. Znamená to, že skrze lásku dokážeme přijmout nové začátky v tomto roce a vše, co tento rok přinese.
  • POSÍLENÍM nám bude v roce 2018 mandala uvědomění POZNÁNÍ. Všechno, co zažijete na své cestě v životě nechť je vaším poznáním. Bez poznání by nebylo duchovního růstu, bez poznání bychom se nerozvíjeli. Poděkujte za vše, co k vám v tomto roce přijde do života a pomodlete se k Bohu, aby pomohl vám a celé Boží rodině na planetě Zemi. Přijměte své poznání s odvahou, vírou a nadějí.
  • CÍL  tohoto roku pro všechny lidi na planetě Zemi je nám sdělován mandalou uvědomění SLUNCE, která nám pomáhá uvědomit si v životě Boha a jeho lásku a pomoc. Všichni jsme Boží děti. Přijměte Boží vedení v tomto roce.
  • BOŽÍ CÍL tohoto roku vyjadřuje mandala uvědomění TVOŘIVOST. Díky této mandale si máme uvědomit, že všechno si tvoříme my sami. Svůj život tvoříme ve své mysli, slovech a skutcích. My rozhodujeme o tom, jaký bude tento rok a zda projdeme novými začátky a zasvěcením Boží láskou, Božím světlem a  Boží milostí. Znovu dostáváme jako lidstvo možnost, abychom se sjednotili, abychom byli jednou velkou BOŽÍ RODINOU, KTERÁ POCHÁZÍ Z JEDNOTY, Z JEDNOHO BOŽÍHO RODU.

 

DOPORUČENÍ: Pokud máte knihu a karty Mandaly uvědomění, vyložte si svůj výklad roku na str. 54 a 55. Namalujte si Mandaly uvědomění na velký papír a udělejte si svůj vlastní kalendář tohoto roku. Kalendář s výkladem roku si dejte na místo, kde ho každý den dobře uvidíte. Každý měsíc si budete uvědomovat, která mandala Vám pomáhá.  Přeji Vám, aby Vám Bůh a mandaly uvědomění prozářily život. Je krásné, že mi voláte a říkáte. "Mám svůj kalendář roku." Mám z Vás všech velikou radost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T
ento výklad je určený jen pro čtení na stránkách www.carusell.cz a www.helenazavadilova.cz. Není určen pro rozesílání, kopírování ani komerční účely. Prosím, abyste autorství tohoto článku ctili. Děkuji Vám.