PŘIPRAVUJEME


Každá duše člověka je jedinečná a výjimečná a má v sobě
krásu, lásku a nekonečné světlo. Když jsem začala vidět svoji duši a duše druhých lidí, viděla jsem krásná světla a  vnímala je jako nádherné diamanty. Všechny knihy píšu  pomocí automatické kresby, písma a channelingu. Tvořím s pokorou, trpělivostí a s úctou k sobě a k vám všem. V současné době připravuji knihu příběhů , která má pracovní název Povídání s dušemi a duchy. Duše a duchové za mnou přicházejí již mnoho let. Komunikuji s nimi, ale začátky nebyly lehké. Když se na člověka podívám, vidím v jeho očích jeho duši a vnímám, jestli je šťastná nebo ne. Modlím se za duše všech lidí, s nimiž se v životě setkávám a žehnám jim na jejich cestě v životě láskou, radostí a světlem. Jsme jedna velká rodina duší, které pocházejí ze Světla a odcházejí do Světla. 
.......z připravované knihy Povídání s dušemi a Duchy......

Předprodej bude zahájen od 30. 10. 2024 v e-shopu.
Změna termínu vyhrazena. 


" Chovejte se k sobě navzájem láskyplně a s úctou. Všechny duše lidí, kteří se potkávají, se již znají. Máme ten veliký dar setkat se znovu.  Dívejte se na sebe i na druhé s láskou jako na nejvzácnější diamant."                                                                  Helena Zavadilová