Veřejné obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky a platí pouze pro maloobchodní prodej

1. Obchodní a nákupní podmínky

1.1. Zákazníkovi doporučujeme před nákupem zboží seznámit se s těmito podmínkami.

1.2. Objednávka je závazná okamžikem jejího odeslání.

1.3. Ihned po objednání obdrží zákazník rekapitulaci objednávky na e-mail uvedený v objednávce.

1.4. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného prodejcem.

1.5. Rozsah naší nabídky se průběžně mění a může se stát, že objednané zboží bude vyprodané.V tomto případě bude zákazník neprodleně informován elektronickou poštou nebo telefonicky.

1.6. Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů.

1.7. Doporučujeme se zaregistrovat, protože pouze registrovaní zákazníci si mohou sami kontrolovat průběh vyřizování své objednávky (bude nastaveno při oficiálním spuštění webu).

1.8. Ceny u prodejních akcí a u zlevněných položek platí do vyprodání nebo po dobu trvání akce.

1.9. Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je pak povinen vrátit nepoškozené zakoupené produkty do 14 dnů dodavateli. Poštovné při zpětném zaslání hradí kupující. Prodávající pak zašle kupujícímu do 14 dnů všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal.

1.10. Odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku.

Podle § 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1830 Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. (2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.11 Formulář pro odstoupení od smlouvy viz bod 7 VOP.

2. Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v článku 12. Ochrana osobních údajů.

3. Postup nakupování

3.1. Zboží je v našem obchodě děleno podle jednotlivých druhů zboží.

3.2. Kliknutím na ikonku košík přidáte zboží do nákupního košíku. Počet ks můžete také snadno navolit v políčku před tlačítkem OK. Přednastaven je 1 ks.

3.3. Nákupní košík si pamatuje Vámi zvolené zboží, dokud není objednávka odeslána, nebo zboží z košíku odstraněno.

3.4. Pro Vaši kontrolu vidíte název a počet zboží, které objednáváte vč. celkové ceny.

3.5. Při objednávání postupujte podle jednotlivých kroků. Neopomeňte zkontrolovat správnost údajů. Takto odeslaná objednávka je závazná.

4. Platební podmínky

4.1. Zboží zasíláme buď na dobírku nebo je možné ho zaplatit předem bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. V případě platby bankovním převodem bude zboží odesláno po připsání částky na náš účet. Před zaplacením částky doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost zboží.

4.2. V případě odeslání zboží dobírkou účtujeme poštovné ve výši 150Kč vč. DPH, v případě platby předem bankovním převodem si účtujeme 110Kč vč. DPH (platí pro dopravu Českou poštou do 1kg).

4.3. V případě platby bankovním příkazem vyčkejte na upozornění e-mailem, že objednávka čeká na zaplacení.

Číslo účtu: 2400215253/2010

Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo objednávky.

Pro urychlení identifikace platby doporučujeme do poznámky pro příjemce uvést Vaše jméno bez diakritiky.

4.4. Fakturovaná částka musí být připsána na náš účet do 3 pracovních dnů od data obdržení informace, že objednávka čeká na zaplacení. Protože někdy může trvat bankovní převod déle, doporučujeme Vám nás informovat e-mailem o provedené platbě.

4.5. Pokud v tomto termínu neobdržíme platbu nebo Vaši informaci že jste provedl bankovní převod, Vaše objednávka bude stornována.

5. Možnosti dodání

5.1. Nabízíme dodání Českou poštou.

Aktuální poštovní a obchodní podmínky přepravce lze nalézt na https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky. Dále je zde popsaná odpovědnost za poškození při přepravě dopravcem.

6. Záruka

6.1. Na dodané zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců.

7. Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

CARUSELL s. r. o. , Rybná 716/24, Staré Město,110 00 Praha 1

Internetový obchod:             www.helenazavadilova.cz

Společnost:                         CARUSELL s.r.o.

Se sídlem:                           Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ/DIČ:                               26895447/CZ26895447

E-mailová adresa:               info@carusell.cz

Telefonní číslo:                   +420 775 332 319

 (Následující požadované údaje doplní zákazník)

 Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:      

Moje adresa:                      

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem – vrácení platby, výměna zboží nebo oprava produktu     (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1.     Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

2.     Číslo objednávky:

3.     Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*):

4.     a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*):

5.     Jméno a příjmení spotřebitele:

6.     Adresa spotřebitele:

7.     E-mail:

8.     Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V ……………..(zde vyplňte místo), Dne…………….. (zde doplňte datum)

 

                            (podpis)
______________________________________

          Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura/Dodací list/ za objednané zboží č. (*)
  2. Fotografie reklamovaného zboží


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem /zaslat ofocený výpis z účtu/.      

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

7.1. Co lze oprávněně reklamovat (vymezení pojmu vada) – podle § 2161 - Jakost při převzetí (1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. (2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

§ 2162 Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

§ 2164 Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

7.2. Potvrzující informace ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: „S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“

7.3. Lhůta pro vyřízení reklamace § 19 odst. 3): Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4. Do kdy lze reklamovat - § 2165 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Jaká práva z vady lze uplatnit – podle § 2169 (1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.6. Řešení sporu.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. je - subjektem mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je určena Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 1, www.coi.cz

8. Provozovatel

CARUSELL s.ro., Rybná 716/24, 110 00 Praha, Staré Město, IČ: 26895447, DIČ: CZ26895447, e-mail:  info@carusell.cz, registrace u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka C 364624, dne 1. 7. 2003

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím portálu www.helenazavadilova.cz, společnosti CARUSELL s.r.o., nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti CARUSELL s.r.o..

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

CARUSELL s.r.o. je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory CARUSELL s.r.o., jsou uvedeny na webovém portálu www.helenazavadilova.cz. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@carusell.cz, telefonní číslo: +420 775 332 319. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na telefonním čísle +420 775 332 319.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu.

10. Autorská práva, copyright

10.1. Obsah internetového obchodu je chráněn autorským zákonem. Stahování obrázků, textů, či seznamů zboží není bez písemného souhlasu autora dovoleno. 

Ochrana osobních údajů

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Osobními údaje jsou nutné pro realizaci Vašich objednávek a řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Firma CARUSELL s.r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto internetovém obchodu a garantuje, že všechna data, která o zákaznících a jejich nákupech získáme, chráníme před zneužitím a nikomu jinému neposkytujeme.

11.2. Výjimku tvoří pouze společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Osobní údaje, které zákazník vyplňuje při registraci slouží výhradně pro naši interní potřebu a pouze k úspěšnému vyřízení objednávky.

11.3. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o zrušení a vymazání všech jeho osobních údajů z naší databáze. Registrací a používáním internetového obchodu  www.helenazavadilova.cz  zákazník souhlasí se shromažďováním potřebných údajů.

Registrace uživatelů

12. Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností DZM s.r.o.

12.1.   Úvod
Společnost CARUSELL s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Staré Město, IČO: 26895447, DIČ: CZ26895447, registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 364624, dne 1. 7. 2003, je provozovatelem internetového serveru a mobilních aplikací, které jsou uvedeny níže v těchto smluvních podmínkách.

12.2.   Popis služby
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů jednotlivých níže uvedených služeb při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci podmínek není rozhodné, zda se uživatel přihlásil na server přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

12.3.   Seznam serverů  
Tyto podmínky se uplatní při registraci uživatele na následujícím serveru:
a.)  helenazavadilova.cz dostupný z internetové adresy (URL): https://helenazavadilova.cz

 (společně dále v těchto Podmínkách jako „Servery“).

12.4.   Práva a povinnosti smluvních stran
12.4.1.   Pro plné využití služeb serverů má uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých serverů.
12.4.2.   Uživatelský účet je tvořen uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.
12.4.3.   Uživatelský účet je použitelný napříč servery; z technických důvodů je možné, že jednotlivé servery požádají již přihlášeného uživatele o zvláštní přihlášení.
12.4.4.   V rámci registrace je uživatel povinen uvést údaje vyžadované provozovatelem.

12.5.   Následky porušení povinností uživatele
12.5.1.   Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky serverů mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.
12.5.2.  Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty uživatelů, kterými jsou porušovány podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva provozovatele a/nebo třetích osob.

12.6   Zpracování osobních údajů
12.6.1   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
12.6.2   Pro registraci uživatele na serverech je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
12.6.3   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě provozovatel poskytuje službu registrace na severech, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
12.6.4   V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
12.6.5   Pokud uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.
12.6.6   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele, a to v příslušné sekci.

12.7   Závěrečná ustanovení
12.7.1.   Na poskytování služeb jednotlivých serverů se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky. Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých serverů mají před ustanoveními těchto podmínek přednost.
12.7.2.   Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně serverů či služeb na serverech či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u provozovatele. Provozovatel oznámí změnu uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud uživatel užívá po účinnosti změny podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu podmínek.


 

 


Webové stránky jsou aktuálně ve výstavbě a obchodní podmínky připravujeme.