TRIGON SVĚTLA

CZK 2,039.00

TRIGON SVĚTLA je komplet 3 knih a karet autorky Heleny Zavadilové. Knihy a karty MANDALY UVĚDOMĚNÍ, LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA a MANDALY SVĚTLA jsou určené k sebepoznání a sebeléčení a pomáhají lidem k jejich duchovnímu vývoji, uvědomění sebe a své pravé cesty v životě. Svojí silou tvoří TRION SVĚTLA.


MANDALY UVĚDOMĚNÍ, první kniha a 37 karet, která pomáhá se Světlem Ježíše Krista na vědomé a následně podvědomé a nevědomé úrovni uvědomit si to, co v životě potřebujeme a také to, co už nepotřebujeme. Následně otevírají nadvědomí člověka a pomáhají otevřít schopnosti a dovednosti z minulých životů. V knize najdete 27 postupů Sebeléčení světlem, např. Zharmonizování čaker, Zharmonizování 7 elementů rovnováhy, Harmonie mozkových hemisfér, Harmonie smyslů člověka, Světlo myšlenek, slov a skutků, Harmonie 21 úrovní bytí, Partnerské vztahy, aj. (1. vydání 2008, 2. vydání 2018)

 

LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA, je další kniha a 100 karet modliteb. Tyto modlitby jsou určené pro všechny lidi, kteří chtějí modlitbou rozzářit svůj život. Pomocí těchto modliteb ukotvujeme ve svém životě světlo, porozumění a lásku a odevzdáváme Bohu to, co už nepotřebujeme. Léčíme a uzdravujeme se modlitbami. Modlitby přijala autorka po úrazu, jako Boží paprsky světla a následně se jimi léčila a přetvářela každý paprsek do modlitby. Tyto modlitby jsou velikou pomocí k harmonii a léčení mysli, těla, duše a Ducha.  Rozzařují a vracení nám světlo v nás pomocí Božího světla a světla 12 svatých, uvedených v prvních 12 modlitbách.

(1. vydání 2016, 2. vydání červen 2021.)

 

MANDALY SVĚTLA, kniha a 50 karet, pomáhají se Světlem Marie Magdalény v celém bytí a Stvoření člověka, tam, kde je to zapotřebí. Rozzařují a prozařují život a osud člověka. Pomáhají až do prvopočátku duše člověka. Otevírají vše dobré v každém, kdo se s nimi léčí a jsou velikou karmickou pomocí. Vedou nás k životu v pravdě a prozařují nás čistou láskou a světlem. Jejich výklady Boží pomoc a Milosrdenství dokáží pomoci nejen lidem, ale celé planetě Zemi a Vesmíru. Součástí knihy je 21 postupů k Sebeléčení světlem. Např.: Správné rozhodnutí, Sejmutí závojů, Uzdravení duše, Láska, Hvězda milosti Marie Magdalény, Pyramida světla, Pohár pravdy, Moje rody, Harmonie a Jednota, Milosrdenství, Boží pomoc, aj. (1. vydání 2020)

Slovo autorky: „V životě jsem vedená Bohem a anděly strážnými. Skrze jiný stav vědomí ke mně promlouvají také nanebevzetí mistři a mistři světla dávnověku z Atlantidy a jiných civilizací. Moje duše si tuto cestu světla vybrala. Všechny knihy a karty jsem tvořila skrze svoje vlastní prožitky, když jsem potřebovala pomoc a obracela jsem se v modlitbách k Bohu, Stvořiteli, andělům, svatým a všem světelným pomocníkům. Několikrát jsem prošla v životě tunelem světla na druhý břeh. Pochopila jsem, že smrtí nic nekončí, ale také to, že v životě nemáme nic vzdávat, protože vždy se najde cesta. Sama na sobě jsem se naučila vyměnit strach za víru, smutek na radost, beznaděj za naději. Věřím v dobro v každém člověku a v jeho nekonečné schopnosti a dovednosti. Světlo a lásku si neseme v sobě. Je to Boží podstata v každém z nás.

 CENA KOMPLETU 2039,-Kč